fb

Bài cúng Thần Tài chuẩn nhất dành cho công ty, cửa hàng

bài cúng thần tài thổ địa

Bài cúng Thần Tài thường được những người làm ăn kinh doanh, các công ty, doanh nghiệp, cửa hàng đặc biệt quan tâm và sử dụng mỗi ngày, mỗi tháng với mục đích cầu tài lộc, cầu buôn may bán đắt. Để tỏ rõ lòng thành, ngoài lễ vật cúng bái, gia chủ nên chú trọng vào bài cúng để lễ cúng Thần Tài được chu toàn hơn, tham khảo các mẫu bài cúng Thần Tài chuẩn nhất chúng tôi đã tổng hợp tại đây.

Bài cúng Thần Tài hàng ngày

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần).

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân. Con kính lạy ngài Gia môn Thổ phủ, Thổ chủ Tài thần, các ngài thần Tài vị tiền. Con kính lạy tiền hậu địa chủ chư vị linh thần,  Bản xứ Thổ địa phúc đức chính thần. Con kính lạy các ngài thần linh, thổ địa cai quản trong khu vực này.

Chúng con/tín chủ chúng con là… ngụ tại:… Là (nhà ở, nơi kinh doanh buôn bán, công ty)… kinh doanh về …

Hôm nay là ngày… tháng… năm… Âm lịch, chúng con/tín chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ đủ đầy cúng dâng, bày ra trước án kính mời các ngài thần Tài tiền vị, thổ địa và chư vị tôn thần chứng giám.

Cúi xin thần Tài thương xót chúng con/tín chủ chúng con, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành và thụ hưởng lễ vật phù hộ độ trì chúng con/tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, hanh thông thịnh vượng, âm phù dương trợ, đắc ngộ quý nhân, phù hộ thương mại hanh thông, lộc tài tăng tiến, khách xa dẫn đến, khách gần dẫn lại.

Con/ tín chủ con cầu xin các ngài phù hộ cho chúng con/công ty…/cửa hàng…nhận được nhiều hợp đồng lớn, gặp được nhiều khách hàng tốt, thực hiện công việc hợp đồng được hanh thông và đạt kết quả cao để tín chủ chúng con có tài, có lộc, có ngân có xuyến, trên lo việc âm công phúc đức, dưới gánh việc gia trung, để cửa hàng/công ty/doanh nghiệp… ngày càng phát triển.

Kinh xin các ngài sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Chúng con/tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần).

Xem thêm: Bài khấn ngày rằm cúng gia tiên và thần linh

Bài cúng Thần Tài hàng tháng

Nam mô A Di  Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, con lạy mười phương Phật, chư Phật mười phương.

Kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, thần Tài vị tiền. Con kính lạy các ngài thần linh, thổ địa cai quản trong xứ này.

Chúng con/tín chủ con là… ngụ tại… Hôm nay là ngày mùng 1 tháng… năm… Chúng con/tín chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ đủ đầy cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài thần Tài vị tiền.

Cúi xin ngài thần Tài thương xót chúng con/tín chủ chúng con, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù hộ độ trì chúng con/tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, phù hộ gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con/tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Bài cúng thần tài thổ địa

Bài cúng thần tài thổ địa

Bài cúng Thần Tài ngày vía Thần Tài

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con/tín chủ con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần, kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, xin kính lạy ngài Gia môn Thổ phủ, Thổ chủ Tài thần. Con/tín chủ con kính lạy các ngài thần Tài vị tiền, kính lạy tiền hậu địa chủ chư vị linh thần, kính lạy Bản xứ Thổ địa Phúc đức Chính thần. Con kính lạy các ngài thần linh, thổ địa cai quản trong khu vực này.

Chúng con/tín chủ chúng con là… ngụ tại…, là (nhà ở, nơi kinh doanh buôn bán, công ty)…, kinh doanh về…

Hôm nay là ngày rằm/ ngày 10 tháng…. năm…. âm lịch, chúng con/tín chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời các ngài thần Tài tiền vị, thổ địa cùng các chư vị tôn thần chứng giám.

Cúi xin thần Tài thương xót chúng con/tín chủ chúng con, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành và thụ hưởng lễ vật phù hộ độ trì chúng con/tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, hanh thông thịnh vượng, âm phù dương trợ, đắc ngộ quý nhân, phù hộ chúng con thương mại hanh thông, lộc tài tăng tiến, khách xa dẫn đến, khách gần dẫn lại.

Chúng con cầu xin các ngài phù hộ cho công ty/cửa hàng… nhận được nhiều hợp đồng lớn, gặp được nhiều khách hàng tốt, thực hiện công việc hợp đồng được hanh thông, đạt kết quả cao, để chúng con/tín chủ chúng con có tài, có lộc, có ngân có xuyến, trên lo việc âm công phúc đức, dưới gánh việc gia trung, để (cửa hàng, công ty…) ngày càng phát triển. Kính xin các ngài sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con/tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần).

Có thể bạn quan tâm: Bài cúng khai trương chuẩn nhất dành cho công ty, cửa hàng

Bài cúng Thần Tài ngày khai trương

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con/tín chủ con kính lạy: Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần, quan đương niên hành khiển, kính lạy ngài bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, kính lạy ngài định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa, kính lạy Long mạch tôn thần và tất cả các thần linh cai quản, cư ngụ trong khu vực này.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… Con/tín chủ con tên là (nói họ tên thật)… ngụ tại… thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ đủ đầy cúng dâng bày ra trước án. Kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép chúng con được khai trương…

Con/tín chủ con thành tâm cung thỉnh ngài đương niên hành khiển Thái tuế chí đức tôn thần, ngài bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, cung thỉnh ngài bản xứ thần linh, thổ địa, ngài định phúc Táo quân, cung thịnh các ngài Địa chúa Long mạch tôn thần và tất cả các thần linh cai quản, cư ngụ trong khu vực này. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Các chủ vị Tài thần, Phúc thần, ông chủ đất, bà chủ đất, tiền chủ, hậu chủ và các hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất trong khu vực này xin mời tới đây chiêm ngưỡng tôn thần và thụ hưởng lễ vật.

Đốt nén tâm hương, cúi dâng lễ vật, một dạ chí thành chắp tay khấn nguyện, xin lượng cả bao dung, thể đức hiếu sinh ra tay hộ độ cho con/tín chủ con khai trương thuận lợi cùng gia quyến, bốn mùa được bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài thăng tiến, công việc hanh thông, giải vận, giải hạn, biến hung thành cát, như ý sở cầu, tòng tâm sở nguyện, làm ăn phát đạt, mua may bán đắt, lợi lộc dồi dào.

Xin các ngài phù hộ độ trì cho con thân cung khang thái, bản mệnh bình an, bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng. Người người được bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc; âm phù – dương trợ, sở nguyện tòng tâm, với tấm lòng thành.

Cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Trên đây là những bài cúng Thần Tài phổ biến cho những ngày quan trọng giúp gia chủ có thể tổ chức lễ cúng thần tài chu đáo và tươm tất nhất để tỏ rõ lòng thành đối với các đất thần linh. Để tham khảo thêm các tín ngưỡng thờ cúng của dân tộc và các vấn đề liên quan đến tử vi, phong thủy, tâm linh… vui lòng truy cập Goland24h.com để biết thêm chi tiết.

Dành cho bạn

5/5 - (3 bình chọn)

Huỳnh Quang Diệu

Chuyên viên kinh doanh

Tin tức liên quan